O Hledáme rodiče, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Hledáme rodiče, o.p.s. byla vytvořena přeměnou Kruhu rodiny, o.p.s. a svým názvem navazuje na úspěšnou kampaň Nadace J&T na podporu náhradní rodinné péče v ČR Hledáme rodiče.

„Hledáme rodiče“ se stalo natolik známou značkou, která má dobré jméno a dostala se do povědomí lidí, že jsme se rozhodli ji použít pro název naší nové obecně prospěšné společnosti. Hledáme rodiče, o.p.s. tak bude odpovídat naší stávající činnosti v oblasti pomoci původní rodině a rodinám náhradním. Chceme využít Hledáme rodiče pro dlouhodobou podporu rodiny jako takové, ať už té původní – biologické nebo náhradní – pěstounské. Dále se chceme zaměřit na vzdělávání v této oblasti, které bude cíleno na veřejnost, ale i na samotné pěstouny a pěstounské děti.

O kampani Hledáme rodiče

Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že pro vývoj dítěte je nesmírně důležité vytvoření tzv. citové vazby a možnost vyrůstat v harmonickém prostředí rodiny. V České republice však žije více než 8500 dětí v ústavní péči, což naši zemi řadí mezi evropské státy s nejvyšším procentem dětí vyrůstajících mimo přirozené rodinné prostředí.

Kampaň "Hledáme rodiče" má pomoci najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Edukačně-náborová kampaň poskytuje prostřednictvím webových stránek kampaně, facebookových stránek Hledáme rodiče: Pěstouny a bezplatné tel. linky 800 888 245 široké veřejnosti množství informací o náhradní rodinné péči a pokouší se tak vzbudit zájem u těch, kteří o pěstounské péči zatím jen nezávazně uvažují.

O Nadaci J&T

Iniciátorem kampaně "Hledáme rodiče" je Nadace J&T, která se rozvoji pěstounské péče v České republice a na Slovensku věnuje již řadu let. V rámci Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče se stala jedním z hlavních aktérů iniciující novelizaci klíčového zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Vedle podpory ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči se Nadace J&T věnuje i dalším aktivitám sociálního charakteru. Více o oblastech pomoci Nadace J&T naleznete na webových stránkách www.nadacejt.cz