O kampani

Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že pro vývoj dítěte je nesmírně důležité vytvoření tzv. citové vazby a možnost vyrůstat v harmonickém prostředí rodiny. V České republice však žije více než 9000 dětí v ústavní péči, což naši zemi řadí mezi evropské státy s nejvyšším procentem dětí vyrůstajících mimo přirozené rodinné prostředí.

Kampaň "Hledáme rodiče" má pomoci najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Edukačně-náborová kampaň poskytuje prostřednictvím webových stránek kampaně, facebookových stránek Hledáme rodiče: Pěstouny a bezplatné tel. linky 800 888 245 široké veřejnosti množství informací o náhradní rodinné péči a pokouší se tak vzbudit zájem u těch, kteří o pěstounské péči zatím jen nezávazně uvažují.

O Nadačním fondu J&T

Iniciátorem kampaně "Hledáme rodiče" je Nadační fond J&T, který se rozvoji pěstounské péče v České republice a na Slovensku věnuje již řadu let. V rámci Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče se stal jedním z hlavních aktérů iniciující novelizaci klíčového zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Vedle podpory ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči se Nadační fond J&T věnuje i dalším aktivitám sociálního charakteru. Každý rok podpoří nadační fond v České republice konkrétní žadatele a neziskové organizace příspěvkem ve výši 33 mil. korun. Více o oblastech pomoci Nadačního fondu J&T naleznete na webových stránkách www.nadacnifondjt.cz 

O Kruhu rodiny o.p.s.

Kruh rodiny, o.p.s. je společně s Nadačním fondem J&T organizátorem kampaně Hledáme rodiče. Mezi další aktivity Kruhu rodiny patří vzdělávací aktivity zaměřené především na pomoc fyzicky a mentálně postiženým dětem, dětem nemocným, sociálně slabým a ohroženým a osvěta v oblasti náhradní rodinné péče. Více naleznete na webových stránkách www.kruh-rodiny.cz